Poradnik

Kominek pierwsze kroki

Trudno dziś wyobrazić sobie dom jednorodzinny bez kominka. Coraz częściej kominek prócz funkcji ozdobnej pełni funkcję grzewczą, zaś palenie w kominku z płaszczem wodnym lub z rozprowadzeniem DGP pozwala dystrybuować ciepło z kominka po całym budynku. Coraz częściej zdarza się także, iż kominek jest podstawowym urządzeniem grzewczym w domu jednorodzinnym! 

Wydawać się może iż prawidłowa instalacja wkładu kominkowego wraz z obudową jest zadaniem trudnym. Wystarczy jednak zachować podstawowe reguły bezpieczeństwa podczas montażu, trzymać się pewnych zasad montażowych, dobrać odpowiednie materiały do wykonania obudowy kominka i można mieć pełną gwarancję prawidłowo wybudowanego kominka.


Planowanie kominka. 

Po podjęciu decyzji dotyczącej rodzaju wkładu kominkowego (powietrzny lub wodny) ale przed jego zakupem, należy zastanowić się nad jego obudową. Jaki ma mieć charakter i kształt, z czego ma być wykonana? Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów obudów, w wielu stylach, od klasycznych i rustykalnych do nowoczesnych i prostych. Ceny gotowych rozwiązań są zróżnicowane. Często gotowe rozwiązania będą tańsze w realizacji niż obudowy wykonywane na zamówienie.

Podstawowe przygotowania

Aby uniknąć błędów podczas podłączania wkładu kominkowego oraz montażu obudowy, planowanie kominka należy rozpocząć od:


- odpowiednia budowa komina odprowadzającego spaliny i dym z kominka,

- doprowadzenie powietrza z zewnątrz do wkładu kominkowego- czerpnia powietrza

- przygotowanie miejsca na którym będzie stał kominek - stabilne podłoże

- odpowiednie zaplanowanie instalacji wodnej i C.O., jeśli wkład kominkowy jest wkładem wodny 

- odpowiednie zaplanowanie instalacji DGP do rozprowadzenia ciepłego powietrza 


Miejsce pod kominek. 

Większość wkładów kominkowych produkowanych obecnie wymaga doprowadzenia powietrza z zewnątrz budynku (jedynie małe wkłady powietrzne o niewielkiej mocy takiego doprowadzenia nie potrzebują). Doprowadzenie takie wykonuje się zwykle najkrótszą drogą od kominka do ściany zewnętrznej. Odpowiedni kanał (zwykle z blachy, o odpowiednim przekroju) należy poprowadzić pod posadzką. Jeden koniec zostaje na zewnątrz budynku, drugi zaś wychodzi z posadzki pod wkładem kominkowym. 

 


Ustawienie wkładu kominkowego 

Ustawienie wkładu kominkowego wydaje się być sprawą prozaiczną.Wkład wyposażony jest w 4 wkręcane nóżki. Wystarczy dokłądnie wypoziomować i gotowe.Nóżki należy zamocować w sposób trwały do podłoża ( unikniemy efektu pełzania - przesuwania sie wkładu)

Montaż i instalacja wkładu 

 

UWAGA: Nie można podłączać więcej niż jedno urządzenie do systemu odprowadzającego gazy spalinowe.

 

Zabudowywany wkład  musi być szczelnie połączony z kominem w sposób uniemożliwiający przedostawanie się spalin do ogrzanego powietrza !!!

W przypadku zabudowy wkładu pieca od podstaw należy spełnić poniższe przedstawione warunki. Ze względu na masę wkładu  kominkowego strop, na którym będzie zainstalowany piec musi posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą równomierne rozłożenie obciążeń pieca i ewentualnej zabudowy.

Wylewka pod wkładem pieca kominkowego powinna być pozbawiona warstwy ocieplającej i wszelkich instalacji. Wkład pieca kominkowego powinien być umieszczony na podłożu niepalnym o grubości, co najmniej 15 cm.Osiadanie pieca związane z brakiem stabilności podłoża może spowodować rozszczelnienie układu spalinowego i przedostawanie się dymu do pomieszczenia. W domach o konstrukcji drewnianej należy wykonać odpowiednią konstrukcję nośną zapewniająca właściwe i bezpieczne zainstalowanie urządzenia.

Ściana, przy której zostanie zbudowana obudowa wkładu pieca powinna być wykonana z niepalnego materiału. Wszelkie instalacje elektryczne, telefoniczne, alarmowe czy też antenowe powinny przebiegać w odpowiedniej rurce osłaniającej w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.  Podłoga łatwopalna przed drzwiczkami powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o wymiarach sięgających poza krawędzie drzwiczek, co najmniej 30 cm. Miejsce zabudowania wkładu powinno umożliwić zastosowanie wentylacji wewnętrznej wykonanej w sposób opisany poniżej.

 

W dolnej części zabudowy kominkowej należy wykonać otwór wlotowy powietrza przedostającego się do wnętrza  obudowy wkładu  kominkowego oraz otwór wylotowy. Otwory  wlotowy   i  wylotowy ogrzanego  powietrza  powinny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż po 350 cm2

Należy bezwzględnie zachować drożność przepływu powietrza w tych otworach

 

Tego typu rozwiązanie pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania mocy cieplnej wkładu oraz zmniejsza ryzyko pękania  zabudowy kominkowej